Har du egne byggetegninger som du vil gi liv til? Da er det bare å ta kontakt med oss. Vi kan gi et uforpliktende pristilbud på alt fra første spadetak til huset er klart til innflytting. Selv om du kun har en enkel tegning, kan vi hjelpe deg med å lage riktige byggetegninger slik at huset, hytta eller tilbygget blir slik du har tenkt deg.

Det hender også at vi får muligheten til å selv lage byggetegninger basert på samtaler og kommunikasjon med kunden. For oss er kommunikasjon nøkkelen til et vellykket sluttprodukt. Gjennom tilgjengelig og punktlighet, samt erfarne og kompetente håndverkere, har vi opparbeidet oss et solid rykte i regionen.